Välkommen att ta del av bygdens spännande och väldokumenterade historia

Det här är bara början!

När man ger ut en bok behöver man bestämma sig för hur mycket som skall få plats och rymmas mellan pärmarna, man måste också sätta en deadline när man ger ut det material man har. Genom att bygga upp en digital lokal encyklopedi råder inte längre dessa gränser.

Det digitala formatet ger möjlighet att göra stora mängder material tillgängligt samtidigt som det går att strukturera så det blir hanterbart och förhållandevis enkelt att ta del av.

Det digitala formatet gör också att många kan vara delaktiga och vara med och bidra med sin del i att bygga upp och utveckla GåxsjöpediA. På så sätt hänger inte arbetet på några få eldsjälar utan det är möjligt för alla att vara med och bidra med sin del.

Det digitala formatet gör också att arbetet kan utvecklas allt eftersom över tid. Vi har påbörjat arbetet, skapat struktur och lagt en grund med material. Men förhoppningen är att GåxsjöpediA undan för undan skall växa och utvecklas.  

Var med och bidra!

GåxsjöpediA är Gåxsjös egen wikipedia där alla som vill kan vara med och bidra. På flera av de olika temaområdena finns särskilda kontaktpersoner som ansvarar för det området som du kan kontakta. Det går också bra att ta kontakt med Peter på 076-7691100 eller gaxsjobgf@gmail.com

Källor

Det är framförallt två större skiftliga källor som vi använder. Gåxsjöboken som gavs ut strax före millenieskiftet. Den är nu slut på lager och GåxsjöpediA blir den nya digitala Gåxsjöboken.

Den andra större skriftliga källan är Ol Pålsa krönika som gavs ut gavs ut i bokform 2012. Krönikan är skriven av Olof Pålsson (Ol Pålsa) 1840-1925 som var bonde på Hurtiggården i Gåxsjö. Hans krönika är en riktig guldgruva för att få inblick i livet historiskt i Gåxsjöbygden. Läs mer om Olof Pålsson här.

Material från krönikan är uppdelat i artiklar i de olika temaområdena. Krönikan i sin helhet finns nu också tillgänglig som PDF.

Sen är det en mängd övrigt källmaterial som GåxsjöpediA bygger på. Har du mateiral så gör det gärna tillgängligt här på GåxsjöpediA. 

Temaområden

Här beskriver vi de olika fastigheterna i Gåxsjö, dess historia, ägare, bilder mm. Som fastighetsägare kan du ha din egna digitala fastighetsmapp som länkas till GåxsjöpediA.

Sök och finn historiska och nutida personer i Gåxsjöbygden.

Här kan du ta del av händelser och skeenden som skett i Gåxsjöbygden

Gåxsjöbygden har ett rikt kulturliv, både historiskt och nutida. Följ med in i kulturens värld.

Fisket har alltid spelat en viktig roll i Gåxsjö. Här finns bl a det viktiga Rångnorfisket som pågått genom ¨århundraden och som än idag äger rum.

Spännande jakthistorier och intressanta fakta från stenåldern till våra dagar.

Kyrkan ligger mitt i byn och har en dramatisk och spännande historia. 

Skolan i Gåxsjö byggdes i slutet av 1880-talet och under hela 1900-talet och fram till 200x har barnen från Gåxsjöbygden fått sin undervisning i skolan. Skolan har också haft en viktig funktion på fler sätt i bygden, t ex skoltidningen som gavs ut under ett antal år kring millenieskiftet.

Ta del av spännande idrottshistoria

Jordbruket har varit viktigt genom Gåxsjös historia. Rationaliseringar och modernisering har förändrat näringen. Men också idag brukas jorden, landskapet hålls öppet och djuren betar på fälten.

Gåxsjöbygden har en stark entreprenörstradition med historiska rötter.

Gåxsjöborna har alltid varit aktiva och gått samman i olika föreningar

Byar

Här kan du ta del av historie för byarna, Lomåsen, Klumpen och Nyland.

INGET MATERIAL ÄNNU!

Historisk bildbank

Under produktionen. Bildbanken inte aktiv ännu. 

Bidra gärna med bilder!