Jordbrukets Historia

Jordbrukets Historia

Att bruka jorden har varit av avgörande betydelse genom seklerna. Jordbruket har sen rationaliserats och moderniserats. Men även i vår tid så brukas jorden till stora delar i Gåxsjöbygden. Marken hålls öppen och djuren betar på lägdorna.