Tillbaka till huvudsida

Om gammeldags höodling

Ol Pålsa Krönika

Vid vänning för Höodling under 1830 talen kunde man använda en spak, bräde eller baka, varå en pinne eller skåra voro anbrakta, så att man med foten kunde nedtrycka densamma och dermed vända om torfvan. De kunde äfven skjutsa på myra eller annat på stenbunden mark. Och deras små höodlingar fick antingen växa igen som de ville, eller ock såddes korn, men höfrö köptes ej ty det fans god tillgång på frö om man sopade golfven i foderboden och gammelladan ty höet i åkerrenarne m.m. fick stå till dess både hö och frö voro väl mogna, och man var väl ej så rädd om en del deraf var ogräsfrö. En på sådant sätt tillkommen höslott kallades läjden, och blef ej omristadt förr än andra metoder för odling började. Även långt senare fick höet stå oslaget länge, men man gödslade nu äfven detta väl så att det höll sig någorlunda.