Fiskets historia

Fiskets historia

Fisket har alltid spelat en viktig roll i Gåxsjö. Runt sjön finns lämningar från Stenåldern och från medeltiden finns fiskets betydelse dokumenterat i historiska källor. Inte minst Rångnorfisket har haft en särskild stor betydelse och det traditionella fisket i Rångnoret lever vidare än idag.

Bidra med material

Vi bygger tillsammans upp Gåxsjöpedia. Bidra gärna, med en artikel eller material.

Kontakta

Gåxsjöpedia
Peter Wilhelmsson
076-76 911 00
peterwilhelmssonmobil@gmail.com