Skolans historia

Skolans historia

Precis som kyrkan så ligger skolan i Gåxsjö mitt i byn. Numera har skolan upphört och lokalerna används av Karlssons Kök och Bar. Men under ca 120 år fick bygdens barn sin undervisning i skolan.  Skolan har också haft en viktig funktion på fler sätt i bygden, t ex skoltidningen som gavs ut under ett antal år kring millenieskiftet. 

Skolklass 1999

Gåxsjö Skolas Bytidning

 

1998 startades dåtidens lokala Facebook eller dåtidens gåxsjö-hemsida i och med att Gåxsjös skolas bytidning kom ut med sitt första nummer. Lärarna på skolan var nyanställda och nyinflyttade från Västerås. Där hade de arbetat i flera år med tidningen som läromedel och det arbetet fortsatte i Gåxsjö i samarbete med ÖP. Detta står det mer att läsa om på förstasidan i första numret.

Under åren 1998-2003 kom ca trettio nummer ut. Lisa Lindholm Sandberg samlade in material från omgivningen och sedan sammanställdes det till en tidning. Eleverna var i olika utsträckning delaktiga i produktionen, både genom att skriva och rita.

Genom årens lopp blev tidningen vida spridd, genom att det gick att prenumerera på den. Vi hade prenumeranter i hela landet och även utomlands. Prenumeranterna hade alla någon sorts anknytning till Gåxsjö och GSB fungerade som dåtidens sociala media. 

Nu har vi publicerat vår nya hemsida i projektet “Gåxsjö- dåtid, nutid och framtid”. Projektet har varit väldigt inriktat på att återspegla dåtiden och här kommer ytterligare en chans att titta bakåt. Samtidigt kommer det att bli en sak att se fram emot. Jag kommer att lägga ut alla utgivna nummer av tidningen i PDF-format på denna sidan. Målet är att lägga ut ett nummer per vecka så att man kommer att ha något att längta efter, precis som prenumeranterna gjorde förr. Då visste man aldrig när nästa nummer skulle komma, eller om det alls skulle komma någon mer tidning. Vi startade med första numret under vår första termin på skolan 1998 och det sista numret kom ut våren 2003. Sex årgångar och fem års arbete rann till sist ut i sanden. Annat kom emellan och en ny tid med sociala medier fyllde den funktion tidningen hade haft. När man nu ser tillbaks på alla tidningar och allt arbete som lagts ner på att producera, blir man förvånad över mängden artiklar och skribenter. 

Jag saknar några original från år 99 och 2001 men jag hoppas att dessa kommer fram innan det blir dags att lägga dem på denna sida. Klicka på länkarna ovan för att komma till tidningen. Vecka 41 kommer nästa nummer, det sista numret! 

Det har blivit lite oordning i publiceringen men jag hoppas ni får en god stund ändå.

Just nu saknar jag 1999 års tredje höstterminsnummer  och nr 2 från både våren och hösten 2001. Om det finns någon som har de numren så skulle jag bli oerhört glad om jag kunde bli uppringd, eller mejlad, för att kanske kunna lägga ut de numren senare.

Thomas Sandberg

 

 

Bidra med material

Vi bygger tillsammans upp Gåxsjöpedia. Bidra gärna med material. 
Kontakta

Skolans Historia
Thomas Sandberg
070-580 57 68
t.sandberg8@gmail.com

Gåxsjöpedia
Peter Wilhelmsson
076-76 911 00
peterwilhelmssonmobil@gmail.com