Kyrkan

Kyrkan mitt i byn

I Gåxsjö är kyrkan mitt i byn både geografiskt men också på så många andra sätt. Gudstjänster, dop och konfirmation, bröllop och begravningar. Och inte minst genom en mycket rik sång- och musik verksamhet. Kyrkokören har funnits i 120 år  och den goda akustiken har givit fördjupad känsla till de större musikverk som framförts genom åren. 

Kyrkans tillkomst är en fascinerande historia och sedan kyrkan invigdes 1886 har den varit ett vackert och omtyckt landmärke i Gåxsjöbygden. Dess läge vid Gåxsjöns strand ger en yttre skönhet som harmonierar väl med den inre rikedomen.

Aktuella samlingar hittar du i Gåxsjös eventkalender. På pastoratets hemsida finns också predikoturer för Gåxsjö församling tillsammans med hela pastoratets.

Kontakt
Karin Stierna
070-300 89 36
karin.stierna@gmail.com

Gåxsjö kyrka stod färdig år 1886 – byggd efter ritningar av arkitekten F.R. Ekberg. Senaste större restaurering genomfördes år 1961, varvid kyrkan målades både in- och utvändingt. Kyrkan är en enskeppig korskyrka med korabsid. Stilen får väl närmast betecknas som nygotik.
  Altaret består av ett tomt kors – ett ”crux nuda” – med törnekrona och svepning, en symbol för den uppståndne Kristus. 

Altaret kröns av en s.k. vimperg – en spetsig gavel, vilket för övrigt är ett vanligt arkitekturelement i den gotiska stilen. Predikstolen är femkantig med ikonografiska symboler i tre av fälten. Upptill är predikstolen försedd med en bård, s.k. flätbandsornamentik. I sakristian finns ett nytt altare med kristusmonogram och krucifix, detta är smidat och skänkt av A.W. Byberg till kyrkans 75-årsjubileum år 1961. 

Orgeln är från firman Hagströms i Härnösand, den har 13 stämmor och är av den s.k. mekaniska typen. Slutligen kan nämnas att kyrkan har en förnämlig textilsamling med skrudar, stolor och altarbrun i de olika liturgiska färgerna. Allmänt sett uppvisar Gåxsjö kyrka en stilmässigt osedvanlig enhetlig interiör, där det olika arkitekturelementen upprepas konsekvent och systematiskt. Platsen är dessutom väl vald, centralt belägen på en liten udde i sjön.

I Gåxsjöpedia kan du läsa mer om kyrkans historia. Här kan du bl a läsa om när kyrktornet höll på att välta och den dramatiska räddningen!