Fastigheternas historia

Fastigheternas Historia

År 1410 omnämns Gåxsjö för första gången i en historisk källa. Fastigheterna historia bygger på det omfattande material som finns i Gåxsjöboken och utgör grunden för denna avdelning. Men materialet uppdateras och nytt material tillförs undan för undan. Varje fastighet har en egen sida och på den länkas också till en Google-Drive mapp. Varje fastighetsägare kan få tillgång till sin mapp. Då kan man undan för undan fylla på med material kring sin fastighet.

Fastigheter

Gåxsjö 1:4
Gåxsjö 1:5; Storbränna

Gåxsjö 1:8
Gåxsjö 1:9; Brattåsgården
Gåxsjö 1:10; Nyhem
Gåxsjö 1:11 och 1:12; Viken nr 1 och 2
Gåxsjö 1:13; Boviksnäset
Gåxsjö 1:16; Sörgården
Gåxsjö 1:17; Östat
Gåxsjö 1:20; Skrekbacken
Gåxsjö 1:21
Gåxsjö 1:22
Gåxsjö 1:25
Gåxsjö 1:27
Gåxsjö 1:29; Blixtstället
Gåxsjö 1:30
Gåxsjö 1:31
Gåxsjö 1:32

Gåxsjö 1:35; Konsum
Gåxsjö 1:36; Rörnäset
Gåxsjö 2:4; Södervik
Gåxsjö 2:5; Bygget
Gåxsjö 2:10 och 2:48; Söränget
Gåxsjö 2:15; Kvarnbränna
Gåxsjö 2:16; Fridhem
Gåxsjö 2:18; Norrgården
Gåxsjö 2:19; Vallnäset
Gåxsjö 2:20; Högnäs
Gåxsjö 2:23; Nolat
Gåxsjö 2:26; Timmerbacken
Gåxsjö 2:27; Vallbarkransen
Gåxsjö 2:30; Salhögen
Gåxsjö 2:31
Gåxsjö 2:36; Lugnvik
Gåxsjö 2:38; Sockenstugan
Gåxsjö 2:40 och 2:41; Täppan
Gåxsjö 2:42; Furulund
Gåxsjö 2:43; Nils-Rönningen
Gåxsjö 2:52
Gåxsjö 2:54; Villan
Gåxsjö 2:61
Gåxsjö 2:62

Gåxsjö 2:63
Gåxsjö 2:64
Gåxsjö 2:67
Gåxsjö 2:68
Gåxsjö 2:71
Gåxsjö 2:74
Gåxsjö 2:76
Gåxsjö 2:79
Gåxsjö 2:81; Bygdegården, (Ordenshuset)
Gåxsjö 2:82
Gåxsjö 2:83
Gåxsjö 2:84
Gåxsjö 2:85; Norsåker
Gåxsjö 2:87; Västgården
Gåxsjö 2:91 och 2:92; Storbacken
Gåxsjö 2:97; Högsve
Gåxsjö 2:98; Nygården
Gåxsjö 2:99
Gåxsjö 2:103; Norsåker/Oppgården
Gåxsjö 3:11; Omma Slättmyra
Gåxsjö 3:14; Lunden
Gåxsjö 3:15 och 3:16; Lavråka
Gåxsjö 3:22; Östibacken
Gåxsjö 3:25 Kvicktorpet
Gåxsjö 3:31
Gåxsjö 3:39

Gåxsjö 3:40; Lugnet
Gåxsjö 3:41; Sjökanten
Gåxsjö 3:42
Gåxsjö 3:43; Bränna
Gåxsjö 3:48; Hurtiggården/Östgården
Gåxsjö 4:2

Gåxsjö 4:3; Prästgården
Gåxsjö 5:1; Bäckabo
Gåxsjö 7:1; Skolan
Gåxsjö 8:2
Kvarnen
Kyrkstallarna

Instruktioner och forska vidare

I detta avsnitt beskrivs de fastigheter där det finns, eller har funnits, bostadsbyggnader för permanent boende inom Gåxsjö skifteslag.

Fastigheterna presenteras i kronologisk ordning efter fastighetsbeteckning. 

Varje fastighet har en egen sida, men bl a en kort beskrivning av fastigheten och där finns också ett fönster till Google Drive där varje fastighet har en mapp. Här finns en artikel om fastigheten, dess tillkomst, ägare genom historien och nuvarande ägare. I mappen finns också foton och dokument.

Denna mapp har också fastighetsägaren möjlighet att få redigera och kan undan för undan fylla på med material kring fastigheten. Sommarens släktträff, är morgondagens historia som är väl värd att bevara. På så sätt kan också fastighetens historia tas över och vidareutvecklas vid ägarbyten.

Uppställningen gör inte anspråk på att vara komplett utan innehåller en del luckor både vad avser uppräkningen av de boende och uppgifter om olika datum.

I anslutning till varje fastighet finns, i förekommande fall, även en beskrivning av de dagsverkstorp som funnits samt de familjer som bebott dem.

För att underlätta sökning och hänvisningar har varje familj fått ett löpnummer som identitet.

Personinformation såsom, födelse-, vigsel- och dödsdatum samt namnuppgifter kan inte garanteras då det visat sig att inte ens mantalslängderna är helt tillförlitliga. Den som vill använda sig av uppgifter bör således själv förvissa sig om riktigheten.

Det har heller inte varit vår ambition att här utreda eventuella oklara familjeförhållanden utan endast försöka redovisa kända och officiella fakta. Vi redovisar till exempel som regel alla i familjen ingående barn som makarnas gemensamma.

I enlighet med praxis i släktforskningssammanhang har alla kvinnor, där vi kunnat inhämta uppgiften, benämnts med sitt flicknamn.

Förkortningar som används: f = född, d = död. g m = gift med. sb m = sammanboende med. uf m = utomäktenskaplig förbindelse med (som inte resulterat i familjebildning).

Gåxsjö omnämns första gången år 1410 i ett brev utfärdat i Mordviken i Bräcke där 118 representanter för Jämtlands allmoge ikläder sig en skuld på 600 mark till drottning Margaretha för lösen av ett ”pallium” till ärkebiskop Olof. Bland dessa 118 jämtar återfinns ”Arne i Goksio”. Antalet gårdsbrukare har sedan varierat. Till exempel i kronotiondelängden från år 1600 anges fyra gårdsbrukare vilka erlade i tiondelkorn: Peder Nielsson. 1/2 fjärding. Niels Ollsön, 1 1/2 fjärding. Sinordh Nielssön 2 fjärding. Peder Andersson 2 fjärding.

Med den tid och den arbetsinsats som krävs för denna typ av historie- och släktforskning har vi emellertid begränsat oss till att börja fastighets- och släktbeskrivningen utifrån 1645 års mantalslängd där Oluff Ollssen i Västgården samt Joen Pedersen i Östgården omnämns som enda bönder i Gåxsjö. 

Västgården var även då belägen där nuvarande byggnader finns. Östgården låg cirka 60 meter nordöst om Västgården. Västgården delades sedan i två delar mellan de två bröderna Olof Olofson och Jon Olofsson. Olof behöll den gamla gården och Jon blev ny åbo på södra sidan ay Noret där man börjat bryta åker. Norsåkern. 

Ungefär samtidigt delades även Östgården i två delar mellan de två bröderna Johan och Erik Jönsson. Johan behöll Östgården och Erik blev ny åbo i Sörgården som byggdes upp sydöst om Västgården. 

För att försöka åskådliggöra de olika fastigheternas härkomst har ett ”kopplingsschema” upprättats. Detta ska förhoppningsvis hjälpa läsaren att hitta ”rötterna” till sin fastighet.

I lagfartsböckerna kan du själv följa hur Gåxsjös fastigheter har delats, slagits samman och skiftat ägare mellan 1875 och 1933. Lagfartsböckerna (C III b 1-7) ingår i Hammerdals tingslags häradsrätts arkiv.

OBS! Lagfartsböckerna finns tillgängliga digitalt men du måste registrera ett konto för att få tillgång. Detta är gratis och sker direkt. När du klickar på en länk för att öppna kommer uppmaningen att söka konto upp. Obs! Du måste bekräfta kontot via en länk du får i mail. 

Klicka på den gröna knappen BILD för att komma till aktuell bok.
Du hittar serien med Lagfartsböcker från Hammerdals tingslags häradsrätt här.

Här är en mycket värdefull hjälp för att hitta material. Den är uppdelad på de tre ursprungsfastigheterna Gåxsjö:1, 2, 3. 

Obs att sidnumret gäller för sidan angiven i originalhandlingen, inte sidnumret i det digitala dokumentet. Det går inte göra dessa sidor länkbara eftersom man måste vara inloggad hos Riksarkivet för att nå dem. 

Gåxsjö 1

C III b:1 s. 46
C III b:2 s. 42
C III b:3 s. 528
C III b:4 s. 247
C III b:6 s. 242-243

Gåxsjö 2

C III b:1 s. 47-49
C III b:2 s. 43-45
C III b:3 s. 561-562
C III b:4 s. 52-54
C III b:5 s. 206-208.
C III b:6 s. 110
C III b:7 s. 60-61
C III b:7 s. 134-135

Gåxsjö 3

C III b:1 s. 50
C III b:2 s. 46
C III b:3 s. 340
C III b:5 s. 42-44
C III b:7 s. 112-113

Det ”kopplingsschema” som skapades då Gåxsjöboken gavs ut är också en bra hjälp.

Bidra med material

Vi bygger tillsammans upp Gåxsjöpedia. Bidra gärna, med material. 

Fastighetsägare kan få behörighet till ”fastighetsmappen” på Google-Drive. Då kan man själv undan för undan fylla på med material kring den egna fastigheten. Kom ihåg att det som sker idag är morgondagens historia. 

Kontakta

Fastigheternas Historia
Thomas Sandberg
070-580 57 68
t.sandberg8@gmail.com

Gåxsjöpedia
Peter Wilhelmsson
076-76 911 00
peterwilhelmssonmobil@gmail.com