Fastigheternas historia

Gåxsjö 1:29

Blixtstället

Fastigheten bildad 1934 genom avstyckning från Sörgården, nuv. Gåxsjö 1:16. Förste ägare och bebyggare var Jöns Blixt.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 260