Jaktens historia

Jaktens historia

I Gåxsjös marker har det jagats inte bara genom århundraden utan förmodligen i årtusenden! Vi har också glädjen att göra Bengt Erik Perssons jaktkrönika tillgänglig för allmänheten. 

Artiklar

Bengt Erik Perssons jaktkrönika

Bengt Erik Persson (1938-1998) levde och verkade i Gåxjö. I hans jaktkrönika skildras först jaktens historia utifrån historiskt material, vilket Bengt Erik kombinerar  med fiktiva berättelser på hur det kunnat gå till då historien blev verklighet i Gåxsjö, från stenåldern och framåt. Detta skildras i del 1.

Bengt Eriks egna jaktminnen skildras i del 2 (barn och ungdomsåren) och del 3 (vuxen ålder).

Genom denna publicering blir Bengt Eriks jaktkrönika nu tillgänglig för allmänheten. Artikeln från Gåxsjöboken är också skriven av Bengt Erik och tar med vissa delar från hans samlade krönika.

Källor enligt Bengt Eriks egna anteckningar: Hammerdals/Gåxsjös historia, Gunnar Englund 1996. Historien om Sverige, Herman Lindqvist 1997. Olof Pålssons (1840 – 1925) krönika om Gåxsjö. Jämtlands läns museums utställningar om forntiden mm. Muntliga berättelser som jag hört från min farmor, min far samt flera andra gamla jägare. Slutligen; egna jaktupplevelser och egen fantasi.

Bidra med material

Vi bygger tillsammans upp Gåxsjöpedia. Bidra gärna, med en artikel eller material.

Kontakta

Gåxsjöpedia
Peter Wilhelmsson
076-76 911 00
peterwilhelmssonmobil@gmail.com