Föreningshistoria

Föreningshistoria

Föreningslivet började blomstra ungefär samtidigt som Gåxsjö blev egen församling och socken. Troligen har människor med samma intressen även tidigare träffats i skilda sammanslutningar, men det saknas dokumentation om detta, liksom del saknas dokumentation om många föreningar på 1900-talet.

Föreningsmöte Gåxsjö Föreningshus. 1930-talet.
Föreningsmöte Gåxsjö Föreningshus. 1930-talet.