Tillbaka till huvudsida

Svenska Skogs- och Flottningsarbetarförbundet

Artikel från Gåxsjöboken

Den 6 februari 1932 bildades avdelning 58 av Svenska Skogs- och Flottningsarbetarförbundet som senare i dagligt tal blev Skogs- och Flott.

Dess förste ordförande var Jöns Persson. Gåxsjö. Förste sekreterare var David Nordin, kassör Paul Nordin, Korr.led. J.H. Larsson, vice ordförande Erik Eriksson och vice sekreterare Olof Jönsson, alla från Gåxsjö.

Styrelsesuppleanter var Lars Olof Larsson Nyland, Per Jonsson (Graffmo) Gåxsjö och Per Hallin Gåxsjö.

Revisorer var Algot Andersson Gåxsjö och Jöns Blixt dito. med Per Sjöberg som suppleant.

Möten skulle hållas sista söndagen i månaden klockan 13.00. Anteckningar ur protokollen visar att olika arbetsgrupper tillsattes som skulle arbeta med tidens problem.

Föreningen arbetade med frågor som kollektiv olycksfallsförsäkring, huggarpriser mm.

Förslag om vägbreddning var väckt men blev aldrig genomfört. Flottningen fick man på entreprenad, men inte på några lysande villkor.

Man enades om prissättning på slåtterarbete till 3.50:- per dag + kost, och 4.50:- per dag för timmerkörare och brosslare, på egen kost. Avdelningen föreslog att Vivsta varv skulle betala minst 20 öre per stock. Man ville också påskynda arbetet med vägen Gåxsjö – Yxskaftkälen men det gick trögt.

Vid en diskussion om hur man skulle förhålla sig till idrotten kom man fram till att ”rätt utövad skulle den inte åsamka samhället någon skada.” Men man ansåg att allt för stora summor spenderades av stat och kommun på denna verksamhet.

Föreningen fick 1934 hand om vägbygget mellan Gåxsjö och Raftsjöhöjden. Arbetet utfördes med så kallad registerföring, dvs man svarade för varsin del av vägen. Den som inte ställde upp med arbetare på sin del kallades registerbrytare och hotades med att få sitt namn publicerat i pressen.

Dagsverkslönen varierade 1940 mellan 8-10 kronor.

Avdelningen upphörde 1953.