Kälaslåtten

Naturreservat och Natura 2000-område

Myrar kan ibland upplevas som tomma och öde, men under vår och försommar sjuder de av liv! Då besöks myrarna av olika fåglar som rastar, spelar och häckar här. I det kalkhaltiga vattnet trivs flera sällsynta arter och Kälaslåtten är ett av Jämtlands läns mest skyddsvärda kalkmyrområden.

Den skyddsvärda växtligheten och de sällsynta arterna gör Kälaslåtten till en plats av särskilt intresse för den naturintresserade. 

Kälaslåtten är också ett lättillgängligt besöksmål precis bredvid vägen mellan Gåxsjö och Raftsjöhöjden (ca 7,5 km från Gåxsjö kyrka). Det finns informationsskyltar och parkering. Det finns också ett vindskydd med grillplats precis i anslutning till parkeringen vid områdets östra kant. Att besöka platsen, tända upp en eld ivid vindskyddet en höst morgon när dimman lättar över myren och låta kaffet koka på den sprakande brasan är en magisk upplevelse.

På uppdrag av Länsstyrelsen slår Gåxsjö Bygdegårdsförening varje år slåtterängen. Byn samlas sedan en kväll och hjälps åt att räfsa ihop gräset och frakta bort det. Kvällen avslutas sedan med god gemenskap vid grillplatsen. ”Räfskvällen” på Kälaslåtten har på det sättet blivit ett årligt återkommande inslag i byns sociala liv. Den infaller i tiden slutet av augusti/början av september. 

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

Eller besök Naturkartan. Kolla också filmen från hösten 2021 då slåtterängen räfsades och byn samlades för gemensamt arbete och gemenskap.

Bildgalleri