Kyrkans Historia

Kyrkans Historia

Gåxsjö kyrka invigdes 16/8 1886. I århundraden hade man innan fått ta sig till Hammerdal för att gå i kyrkan. Resan var besvärlig och skedde vattenledes.

Kyrkans betydelse för Gåxsjös historia är mycket stark. Genom seklernas gång har den varit ett sammanhållande kitt och bidragit till hopp, mod och tröst genom livets gång.

 

Artiklar

Filmer

Föreläsning i augusti 2021 med Peter Wilhelmsson på Hurtiggården. 

Föreläsningen handlar om Olof Pålsson (Ol Pålsa) och om kyrkbygget.

Bidra med material

Vi bygger tillsammans upp Gåxsjöpedia. Bidra gärna, med en artikel eller material.

Kontakta

Kyrkans Historia
Karin Stierna
070-300 89 36
karin.stierna@gmail.com

Gåxsjöpedia
Peter Wilhelmsson
076-76 911 00
peterwilhelmssonmobil@gmail.com