Idrottens historia

Idrottens Historia

Gåxsjö skidklubb bildades 1927 och var en föregångare till Idrottsföreningen som under några år på 30-talet även sammanslogs med Kakuåsens bollklubb under namnet IF Kåger. Gåxsjö Idrottsförening  bildades enligt protokollsbok den 12 februari 1943. Gåxsjö IF har idag drygt 100 medlemmar och verksamheten är inriktad mot varierande träning för vardagsmotionären. 

Skidsektionens kassaböcker 1968-1970

Tallgläntan invigdes 1952 och kompletterades 1959 med tillbyggnad av serveringsdel. Vid ett flertal tillfällen har renoveringar genomförts, bla nytt tak och lyft och justering av byggnaden. 2017 -2019 gjordes en ordentlig upprustning med hjälp av ideella insatser och ovan finner ni bilder från renovering av Tallgläntan åren 2017-2019. Återinvigning 31/8 2019.

Läs mer om Tallgläntan under artikeln Gåxsjö Idrottsförening längre ned på sidan. 

IF Kåger, några protokoll, stadgar och en  spirituell sekreterare!

Artiklar

Nedan finner ni inscannat material. Protokollsboken från 1943-1959 är en verklig skatt.

Bidra med material

Vi bygger tillsammans upp Gåxsjöpedia. Bidra gärna, med en artikel eller material. Tex så söker vi efter dokumentation och bilder från alla danser på Tallgläntan. 

Kontakta

Idrottens Historia
Anna Svensson
anna@stiernas.se

Gåxsjöpedia

Peter Wilhelmsson
076-76 911 00
peterwilhelmssonmobil@gmail.com

Lös gärna medlemsskap 200 kr familj och 100 kr enskild Bankgiro 694-6156