GDPR

Webbplatsens syfte

Syftet med Gåxsjö webbplats är att informera om byns historia, nutid och framtid. Vi vill med detta locka till intresse för byn och dess historia, och kanske till och med locka besökare att flytta hit.

Rättslig grund för publiceringar

För att kunna informera om verksamheter i byn, aktiviteter, historia och händelser i nutid finns behov av att publicera uppgifter om personer, då personerna är en stor del som gör byn till vad den är. Vi minimerar så klart antalet personuppgifter så långt som möjligt och använder bara de som behövs för ändamålet. Uppgifterna ska vara korrekta och uppdateras vid behov. Då en del av webbplatsen avser historiska data så är vi mycket tacksam för information om felaktigheter som kan rättas upp. Informationen på webbplatsen ska förhoppningsvis finnas kvar länge och inspirera och informera om Gåxsjö.

I de historiska delarna är födelsedata (ej personnummer), adress och familjerelationer väsentliga delar för att berätta byns historia och utveckling. I de filmer, foton och berättelser om specifika personer informeras de inblandade om var publicering av materialet kommer ske. 

Vid länkar till, digitalisering av artiklar och liknande så kontaktas om möjligt inblandade personer för samtycke. Dock inte om det är onödigt krångligt, svårt eller omöjligt att inhämta samtycke från många inblandade personer. Vid sådana tillfällen görs avvägning mellan allmänintresse, syftet med webbplatsen i relation till intresset hos personerna på bildernas integritet.

Då webbplatsen bygger på aktivt deltagande av ett flertal personer att berätta om sin egen historia, nutid och framtid är de som publicerar sin egen information ansvariga att ha samtycke från inblandade personer.

Personuppgifterna hanteras enbart på nämnda webbplats. Inga personuppgifter lämnas ut i annan form eller till tredje part.

Personuppgiftsansvarig

 

Gåxsjö bygdegårdsförening är ansvarig för webbplatsen och därmed personuppgiftsansvarig. För webbplatser, källor, arkiv etc som länkas till är respektive källa ansvarig för personuppgifter på dessa platser. 

Vill du få tillgång till dina personuppgifter, rätta felaktiga eller raderas från webbplatsen så kan du kontakta personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsansvarig (ordförande för Bygdegårdsföreningen) kan kontaktas via Tel 076-76 911 00 eller Email: gaxsjobgf@gmail.com