Kulturens Historia

Kulturens Historia

Gåxsjö har en lång tradition av olika former av kultur. Musik, konst, teater, film med mera har ständigt varit närvarande i byn. Bara som ett exempel är att Gåxsjö kyrkokör fyllde 120 år 2021. Generationer före oss här i Gåxsjö har sett värdet av kultur som en del i utvecklingen av byn. Och det synsättet bär vi med oss, vi som bor här idag.
Artikel om Sixtens kapell

Bidra med material

Vi bygger tillsammans upp Gåxsjöpedia. Bidra gärna, med en artikel eller material.

Kontakta

Kulturens Historia
Martin Wagenius
martin@gevent.se

Gåxsjöpedia
Peter Wilhelmsson
076-76 911 00
peterwilhelmssonmobil@gmail.com

Musik

Utställningar och konserter

Kulturutövare i och från Gåxsjö

Filmer, video, bilder

Gåxsjökultur i media

Språk och dialekt

Du get vänt lite! Med tia blir de myche material!