Tillbaka till huvudsida

Kulturutövare i och från Gåxjsö

Kaj på höjda
(artikel från Gåxsjöboken)

Till Hurtiggården flyttade 1979 konstnären Kaj Persson med familj. Kaj på Höjda, som är hans konstnärsnamn, har blivit en etablerad och känd konstnär långt utanför länets gränser. Efter studier vid Konsthögskolan i Stockholm 1970-1975 har Kaj bedrivit egen konstnärlig verksamhet. Han har målat natur och djur, speciellt hästar. Ljuset och rörelsen i bilden har han önskat fånga. Tack vare sin uppväxt på en liten gård utan väg och elektricitet har han fått en naturlig känsla för och ett behov av att skildra sin uppväxtmiljö. Arbetshästen, skogsarbetet och flottningen är återkommande motiv för hans skapande men även naturen har skildrats. Konstverken har utförts i olja, gouache (mer täckande slags akvarell) samt litografier. Under studietiden fick han 1975 Hirschs stipendium som bäste elev.

Det har blivit många utställningar under åren och av separatutställningarna kan nämnas Galleri Mejan och Galleri Doktor Glas i Stockholm, Wången i Alsen ”Hästen i Mittnorden” och Galleri Blå Lampan i Persåsen. Kaj på Höjda har även deltagit i samlingsutställningar på många orter i Sverige men även i Tyskland. Norge och Finland. Bland utsmyckningar som Kaj anförtrotts torde den i Strömsunds sjukhus vara mest känd för den lokala befolkningen.

Många är de företag och institutioner som köpt Kajs konstverk. Här kan nämnas Statens konstråd, Sörtröndelags fylke, FöreningsSparbanken och Östersunds sjukhus. Kaj på Höjda har också genomgående uppmärksammats av konstjournalister och konstkritiker. Till hans ateljé, som ligger vid Gåxsjöns strand och är inrymd i en gammal ombyggd loge, kommer det besökare långväga ifrån. Kajs verksamhet är en attraktion i Gåxsjös kulturliv.