Fiske i Gåxsjö

Välkommen till en Fiskeupplevelse i Gåxsjö

Vi hopppas att både boende och besökare skall uppskatta fiskemöjligheterna i Gåxsjöbygden. Här finns både information och inspiration. 

Gåxsjö-Storåns Fiskevårdsområde

Gåxsjön.
Större sjö med maxdjup på 27m. Spännande sjö med klart vatten, vikar fyllda med gräs och vass samt intressanta grynnor och djuphålor i hela sjön. Rikligt med sik, abborre och gädda men även fiske efter grov öring och harr bedrivs. 

Storån.
Ett Natura 2000- område med den fredade flodpärlmusslan. En helt oreglerad å med fina strömmar och sel. I ån bedrivs främst fiske efter harr. Rikligt med harr i hela systemet och speciellt  runt midsommar kan torrflugfiske vara riktigt spännande! 

I ån kan du även fånga öring, abborre och gädda. 
2 mil lättåtkomligt fiske, flera vindskydd med grillplats finns längs ån.

Gåxsjönoret.
Mindre å med främst fin harr! Smygfiske med flugspö runt midsommar kan vara givande! Även fiske efter grov id kan bedrivas i nedre delen av ån. 

Lomsjön.  
En mindre outforskad sjö med ett maxdjup på ca: 10 m. Rikligt med abborre och gädda i hela sjön. 

Älgsjön

17 ha stor sjö med aborre, röding och sparsamt med gädda. Fiskekort 130 kr per dag för max tre rödingar. Båtfiske och fiske från flytring i Älgsjön är icke tillåtet! Fiskeförbud 1/10-26/12!

Fiskarter:

-Harr. Rikligt i Storån, större exemplar förekommer. Stor harr i Gåxsjönoret.
-Öring. Hela Storån. Större exemplar i Gåxsjön.
-Abborre. Rikligt i de flesta vattnen.
-Gädda. Rikligt i de flesta vattnen, större exemplar i Gåxsjön.
-Sik. Rikligt i Gåxsjön
-Lake. Stora exemplar på isfiske i Gåxsjön.

Fiskekort:
Säljes via I Fiske på internet. (Finns också mer information på I Fiske)
Dagskort 60:-
Årskort 160:-
Årskort familj 200:-.

Älgsjön Dagskort 130:- tre rödingar

Vissa restriktioner gäller:

  • Bäckfiske i Öringbäcken med tillflöden förbjudet hela året.
  • Tillåtna fiskesätt är mete, spinn, trolling, pimpel, flugfiske, utter i Gåxsjön, 10 angeldon vid isfiske.
  • Fritt fiske för barn och ungdomar till och med 15 år.
  • Fiske med utter eller annan ytgående sidoparavan – är tillåtet i Gåxsjön.
  • Allt fiske förbjudet från 15 augusti till isläggningen i november, inom området markerat i rosa färg på kartan, för att skydda öringleken.
  • Minimåttet för öring är 40 cm.
  • Öring fångad under förbudstiden eller understigande minimimåttet måste återutsättas!
  • För fiske i Älgsjön krävs särskilt fiskekort. Max 3 fiskar samt minimått 25 cm.
  • Båtfiske och fiske från flytring i Älgsjön är icke tillåtet!
  • Allt fiske är förbjudet i Älgsjön från 1 oktober till 26 december.

Allt du behöver veta för övrigt:

Fiskefilmer från Gåxsjö

Fiskevatten

Älgsjön

Fiskevatten

Gåxsjön

Fiskevatten

Storån

Gåxsjöfiskets historia

I Gåxsjö har det fiskats i årtusenden vilket stenåldersboplatserna vid sjön vittnar om . Det berömda Rångnorfisket har genom historien haft en stor betydelse för bygden och det finns dokumenterat i historiska källor tillbaka till medeltiden.

Fisket historia har en egen avdelning i Gåxsjöpedia, Gåxsjös egna encyklopedi!