Tillbaka till huvudsida

BIG - Gåxsjö ekonomiska förening

Artikel från Gåxsjöboken

Det senaste tillskottet till Gåxsjö föreningsliv är BIG-Gåxsjö ekonomisk förening, där BIG står för bybor i gemenskap.

Föreningen registrerades 14 september 1999.

Styrelsen består av ordförande Lisa Lindholm-Sandberg, sekreterare Magnus Svensson, kassör Roland Svensson samt Kerstin Johansson och Birgitta Morin-Persson som ledamöter.

Föreningen har till ändamål att främja byns intressen, både vad trivsel och ekonomi beträffar.

Planerna på att utveckla bl a turism och att försöka skapa arbetstillfällen i byn -så att folk kan bo kvar – är många och som ett första steg har f d pensionärshemmet inköpts. Det skall renoveras för att ge övernattningsmöjligheter vid de aktiviteter som planeras, bl a läger och konferenser.