Tillbaka till huvudsida

Gåxsjö S-förening

Artikel från Gåxsjöboken

Medlemsregister finns från 1/4 1934, då föreningen hade ett 60-tal medlemmar.

Föreningen arbetade med olika politiska frågor. Bland annat ansöktes 1945 om fri skolmaterial till barnen.