Tillbaka till huvudsida

Gåxsjö Lottaavdelning

Artikel från Gåxsjöboken

Avdelningen bildades 1941. och första ordförande var Alma Jonsson, sekreterare Dagmar Larsson och kassör Maj Pålsson.

Fram till 1964 tjänstgjorde Gåxsjölottorna inom Hemvärnet som förplägnadslottor. Sedan utbilda-des en del även till flyglottor eller till stabslottor.

Under kriget lade lottorna ner många timmar på att sticka sockor och vantar till armén. De sydde också snödräkter, och dessutom gjordes insamlingar till bland annat fältjulklappar. Man hade också fadderbarn hade i Finland och Norge.

Avdelningen hade 35 medlemmar 1941. Efter 1965 minskade medlemsantalet successivt fram till 1998. och var då endast 5. Avdelningen gick då upp i Hammerdals Lottakår.

Förutom den ordinarie lottaverksamheten med övningar och utbildningar har Gåxsjölottorna i många år bjudit på kyrkkaffe 1 :a advent och Palmsöndagen.