Tillbaka till huvudsida

LOGEN nr. 1824 FREJAS BORG

Artikel från Gåxsjöboken

Enligt de uppgifter som gått att få fram var Logen 1824 Frejas Borg först på plan. Den instiftades i december 1892 av Stor-Logens företrädare G N Torgen. Östersund.

De första som beviljades inträde var:

Abraham Öhrberg LT
H. Österholm LS
Karl Johansson LD
Per Burholm v.LT
Maria Molin LM
Anders Nyström YLV
Anders Svensson ILV
Per Eriksson LU
Brita L. Norberg bLM
Eric Johansson LSK
N.J. Rosén FLT
Emanuel Nyström b LS
Sara Svensson UK
Lars Svensson LK

Övriga:
Stina Höglin, Brita Mårtensson, Pål Karlsson, Brita Mårtensson, Ingeborg Jönsson, Sigga Jönsson, J. Nyström, Per Olof Höglin.

Ar 1897 hade föreningen 42 medlemmar, och 1903 hade antalet ökat till 64 st.

Logen arbetade som bekant för nykterheten och hade genom åren många aktiviteter för att samla byborna. Man hade också eget bibliotek.

Möte hölls varannan söndagseftermiddag hos handlare E Eriksson och under de första 10 åren hölls 276 möten med föreläsningar, övning av ritualsånger m m.

Gåxsjös befolkning minskade drastiskt under 1950 och 60-talet och på 1980-talet kunde inte logen på grund av lågt medlemstal och av ekonomiska skäl behålla Ordenshuset längre. Det såldes till för ändamålet nybildade Gåxsjö Bygdegårdsförening.