Tillbaka till huvudsida

Gåxsjö Bygdegårdsförening

Artikel från Gåxsjöboken

Strax före jul 1980 hölls ett möte i Gåxsjö skola, där man beslutade att bilda en bygdegårdsförening i syfte att överta Ordenshuset. Den 7 januari 1981 hölls ett konstituerande styrelsemöte där följande styrelse valdes:

Ordförande: Nils-Olof Hasselstam
Vice ordförande: Sven-Åke Persson
Kassör: Per-Åke Andersson
Sekreterare: Kerstin Hansson
Övriga: Annie Svensson. Bengt Carlsson. Marie Raftheim

Man beslutade att öppna ett postgirokonto samt att se över den gamla filmutrustningen, för att eventuellt få igång den igen.

1985 gick föreningen med i Bygdegårdarnas Riksorganisation och eventuellt övertagande av Ordenshuset diskuterades. Logen Frejas Borg ville överlåta lokalerna till Bygdegårdsföreningen för en symbolisk krona då man ansåg att det var byborna som, genom gåvor och arbete, kunnat uppföra  byggnaden. Detta satte sig dock Godtemplarordens fastighetsorganisation Våra Gårdar emot. Huset skulle säljas till högstbjudande för att lösa lånet hos Våra Gårdar.

Ordenshuset inköptes 1 april 1986 för 45.000:-, och i juli 1986 hölls på Tallgläntan en gåvoauktion som inbringade drygt 63.000:-

Gun Persson valdes 1987 till ny ordförande, ett uppdrag som hon fortfarande, år 2000, innehar. Samma år iordningställdes en bakstuga i källaren. Den används flitigt av medlemmarna.

Lägenheten på övervåningen rustades upp 1990, och har varit uthyrd sedan januari 1991.

Den 5 januari 1991 körde bion igång igen efter 25 års uppehåll. Första filmen var matiné ”Emil i Lönneberga”. På kvällen visades ”Jönssonligan på Mallorca”. Det kom 140 respektive 133 besökare. Bygdegårdsföreningen har till och med år 1998 visat 150 filmer med i genomsnitt 50 besökare. De senaste åren har besökssiffran legat på 35 personer

Under 1993 byggdes serveringen ut och köket byggdes om, till en kostnad av ca 200.000:- . Det var pengar som samlats in genom ideellt arbete under åren 1986-1993.

Fortsatt underhållsarbete utfördes 1994, med bland annat en överbyggnad över källarnedgången, tak över reservutgången, en dörr till scenen m m. Dessutom upptäcktes ett mögelangrepp under golvet i stora salen. Hela golvet fick rivas upp och efter sanering lades ett helt nytt golv.

Bygdegården är flitigt använd, dels genom uthyrning och dels genom egna arrangemang, en del årligen återkommande som t ex Valborgsmässofirande, Bygdedagar i juli, Lilljulkväll m.m.

Teaterföreställningar, skolteater, föredrag med bilder, friluftsgudstjänster, musik, sång och dans är exempel på andra aktiviteter i föreningens regi. Även privata bemärkelsedagar firas ofta i bygdegården.

Millenniumfirandet var någonting utöver det vanliga. Man hade då efter många år återupptagit den gamla seden med en nyårstablå kl. 24:00. Detta var mycket uppskattat. Den första nyårstablån visades 1926. och sedan visades, med några års uppehåll, nyårstablåer fram till 1950.