Tillbaka till huvudsida

Gåxsjö SLU-avdelning

Artikel från Gåxsjöboken

År 1939 togs initiativ till att bilda Gåxsjö SLU-avdelning. Dåvarande ombudsman Gustav Andersson i Östersund var behjälplig vid startandet.

Avdelningens förste ordförande blev Anna Eden, sedermera Wikberg, övriga i styrelsen var Anders Rune Andersson. Norrgården Gåxsjö, Asta Nordborg Gåxsjö, Gottfrid och Rudolf Jonsson Brattåsen Gåxsjö. samt Kerstin Persson Lugnet Gåxsjö.

Avdelningen hade som mest ett femtiotal medlemmar, varav några kom från Kakuåsen.

Fram till 1969 var det en livlig verksamhet under olika styrelser, med många möten, tävlingar, studiecirklar och fester. Tävlingar förekom i bland annat grönsaksodling, strumpstoppning. handmjölkning och strykning. Herbert Bardosson(!) vann en strumpstoppningstävling. Avdelningen hade också ett bibliotek.

Avdelningen deltog vid flera tillfällen, med framgång, i ”Nordisk nutidsorientering”, en krävande frågetävling. Under 1960-talet engagerade sig avdelningen starkt i SLU:s U-landsprojekt i Etiopien. Åke Stierna var vid den tiden insamlingsledare i distriktet. Senare deltog Åke vid biståndsarbete i Etiopien.

Distriktsstyrelsen har under åren ”förstärkts” av medlemmar ur Gåxsjö SLU-avdelning. Således var Axel Wikberg, Gåxsjö, dess ordförande åren 1946 till 1950. Senare var Åke Stierna Gåxsjö, vice ordförande ett antal år. Han var också vice ordförande i förbundets programråd en tid.

År 1969 begärde man för första gången att man skulle få lägga ner verksamheten, på grund av den stora befolkningsåderlåtning, som också drabbade ungdomsverksamheten. Men istället fick man hjälp från distriktet med en rekonstruktion av avdelningen, som återupptog verksamheten fram till 1972, då avdelningen uppgick i Hammerdals CUF-avdelning.

Vid det tillfället bestod avdelningen av 11 medlemmar och följande styrelse:

Per-Jan Persson. Vallnäset, Gåxsjö, ordförande.

Övriga i styrelsen: Åke Stierna Gåxsjö, Nils-Olof Hasselstam Gåxsjö, Nils Öhrberg Högsve Gåxsjö, Hans Wikberg Gåxsjö och Birgitta Bardosson Gåxsjö.