Tillbaka till huvudsida

kakaoklubben

Artikel från Gåxsjöboken

Den 12 november 1905 bildades Kakaoklubben, en mycket seriös diskussionsklubb. Den bestod (naturligtvis) bara av män. men man funderade dock över om stadgarna skulle ändras så att även kvinnor kunde få medlemskap i klubben.

Likaså diskuterades om kvinnor borde ha rösträtt eller om allmän rösträtt ”rent av vore till skada för Sverige”.

Andra exempel på frågor som ventilerades var om en sjuk- och olycksfallskassa skulle startas inom klubben, om man skulle tillskapa en Folkpark i byn, om en ny skogslagstiftning var nödvändig för att skydda Jämtlands skogar samt om åtgärder borde vidtagas för att häva minderårigas tobaksbruk.

De första medlemmarna som betalade en inträdesavgift på 25 öre och en kvartalsavgift på 50 öre var: P O Pålsson som också valdes till den första ordföranden, Mårten Hansson, Mårten Pålsson, Per Pålsson, Sven Olsson, Per Andersson och Olof Löfbom

 H.A. Eriksson väckte 1906 frågan om man inom klubben skulle bilda en ”musikkör” Det startades en insamling för att underhålla instrument som för klubbens räkning inlånats av Godtemplarlogen, men också för att inköpa noter.

År 1906 skänkte klubben en pokal till Skytteföreningen, att användas som pris.

Är 1908 diskuterades på ett möte om det borde inköpas en ångbåt till Gåxsjön.

Klubbens sista protokoll är daterat 22 januari 1911.

Under dessa fem år hade man inför varje möte utsett en inledningstalare som själv fick välja ämne. För varje gång utsågs också en person som skulle inlämna ett så kallat program, och det var detta program som utgjorde diskussionsämne för mötet.

Klubben sammanträdde varje söndagseftermiddag hos de olika medlemmarna, oftast i Gästgivaregården, som då var hos P.O. Pålsson i Hurtiggården.