Tillbaka till huvudsida

Centern

Artikel från Gåxsjöboken

Gåxsjö sockenförening av Bondeförbundet bildades 1920. De första som fick förtroendet att leda föreningen var: Hans Edén. ordf. Ante Andersson, sekreterare H.A. Eriksson, kassör. Jonas Stjerna. vice ordf, och Sven Larsson revisor.

Medlemsavgiften var 1:50/år, den höjdes inte förrän 1938 och då till 2 kronor. 1958 ändrades partinamnet till Centerpartiet-Bondeförbundet, som sedermera blev Centern. Centerpartiet var redan 1959 socknens största parti. Per-Olger Bardosson valdes till avdelningens ordförande 1984 och innehade den posten till dess avdelningen sammanslogs med Hammerdal.

Redan 1942 väckte SLU frågan om att uppföra en bygdegård. Del blev tyvärr inget bygge trots att alla var eniga om nyttan med en sådan. Centeravdelningen uppvaktade 1979 landshövdingen angaende bygdens överlevnad, vägfrågorna och jordförvärvslagen. Axel Wikberg satt förutom som riksdagsman också som landstingsledamot åren 1951-1979 varav de två sista valperioderna som vice ordförande i förvaltningsutskottet (landstingsråd). Karl-Hugo Törnqvist, Brattåsen valdes 1979 till oppositionsråd i den nya storkommunen Strömsunds kommun.