Fastigheternas historia

Gåxsjö 1:9

 

Brattåsgården

Fastigheten bildades i samband med laga skifte 1851. Första bebyggare av den s.k. Brattåsgården var Brita Larsdotter och Sven Larsson. De bebodde tidigare Lassegården (ursprungliga Sörgården) vilken Brita erhållit genom arv från sin bror Lars Larsson d.y. (Se Gåxsjö 1:16). Vid laga skiftet blev ägarna till Lassegården skyldiga att flytta till ny tomt i Brattåsen. Brita och Sven ”tog med sig” den gamla gårdens byggnader och byggde upp en helt ny gård, Brattåsgården. Fastigheten benämns även Åkernäset.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 730