Fastigheternas historia

Gåxsjö 2:99

Fastigheten bildad 1984 genom avstyckning från Bygget, nuv. Gåxsjö 2:5. Avstyckningen omfattade ladugård med tomtmark som tillhört Norsåkcr. Förste ägare var Ronne Ejderkrans som förvärvade fastigheten från sin bror Kjell-Ivan Eriksson och h.h. Anna-Lisa. Ronne byggde om ladugården till bostadshus.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 340