Fastigheternas historia

Gåxsjö 3:15, 3:16

Lavråka

Gåxsjö 3:15 bildad 1921 genom avstyckning från Lugnet, nuv. Gåxsjö 3:40. Gåxsjö 3:16 bildad genom avstyckning 1917 från Bränna, nuv. Gåxsjö 3:43. Bostadsbyggnader fanns sedan tidigare vilka beboddes av Jonas Jonsson och h.h. Kristina Flykt. De brukade marken som dagsverkstorp under Bränna. Första ägare av de avstyckade fastigheterna var Gåxsjö Sågverks AB.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 512