Fastigheternas historia

Gåxsjö 2:84

Fastigheten bildad 1959. Befintlig bostadsbyggnad, den så kallade ”Kersti-stugan”, med tomtmark avstyckades därvid av ägarna av stamfastigheten, Gåxsjö 2:5. Köpare och tillika delägare i stamfastigheten var Erik Persson. Nuvarande ägare har byggt till så att bostadshuset numera omfattar 4 lägenheter.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 365