Fastigheternas historia

Gåxsjö 7:1

Skolan

Fastigheten bildades ursprungligen genom att Gåxsjö byamän år 1888 förvärvade ett markområde i anslutning till kyrkan. Fastigheten har senare kompletterats med ytterligare markområden. Skolbyggnaden började dock byggas redan 1886, och inrymde från början även lärarbostad. Åren 1935-1936 byggdes separat lärarbostad samt gymnastiksal.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 300