Fastigheternas historia

Gåxsjö 2:19

Vallnäset

Fastigheten bildad 1908 genom avstyckning från Norrgården, nuv. Gåxsjö 2:18. Förste ägare och bebyggare var Per Andersson och hans hustru Anna Mårtensson. Per Anderssons bror. Ante Andersson blev ägare till stamfastigheten.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 670