Fastigheternas historia

Gåxsjö 3:40

Lugnet

Fastigheten bildad 1890 genom avstyckning från Hurtiggården, nuv Gåxsjö 3:48.

Förste ägare var Per Eriksson och hans hustru Kerstin Olofsdotter. De var tillsammans med Kerstins far, Olof Pålsson, och bror, Pål-Olof Pålsson ägare till Hurtiggården. Per och Kerstin övertog styckningslotten och de andra två behöll stamfastigheten.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 525