Fastigheternas historia

Gåxsjö 1:16

Sörgården

Nuvarande gård har sitt ursprung i gamla Östgården. Enl karta från 1765 är gården uppdelad i Östgården och Sörgården och Sörgårdens byggnader står sydöst om Västgården (nuv Gåxsjö 2:87). Förste ägare till Sörgården var Erik Jönsson medan brodern Johan Jönsson behöll Östgården. År 1778 delades Sörgården mellan bröderna Lars Persson som erhöll ursprungsbyggnaderna och Erik Persson som skulle bygga upp ”Nya Sörgården”. Ursprungliga Sörgården blev vid laga skifte 1851 skyldig flytta till Brattåsen (se Gåxsjö 1:9). Erik Persson i Nya Sörgården byggde inga nya byggnader utan flyttade 1778 till Fagerdal. År 1786 sålde Erik Persson Nya Sörgården till Olof Dahlstedt som i sin tur sålde den vidare till Anders Ersson och hans hustru Anna Ersdotter. Dessa kom från Stamsele och var första bebyggare av nuvarande Sörgården. År 1909 delades fastigheten på nytt varvid Erik Perssons båda döttrar med respektive make erhöll varsin del. Lucia Eden och hennes make Hans Eden erhöll stamfastigheten, nuvarande Gåxsjö 1:16. Lisbeth Stierna och hennes make Erik Stierna erhöll den andra delen (se Gåxsjö 1:17). Nedan beskrivning omfattar även ursprungliga Sörgården.

 

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 313