Fastigheternas historia

Gåxsjö 2:81

Bygdegården, (Ordenshuset)

Ursprungliga Ordenshusfastigheten bildad genom avstyckning 1926 från Bygget, nuv. Gåxsjö 2:5. Fastigheten kompletterad 1953 med två stycken jordområden från Bygget respektive Stor-backen. nuv. Gåxsjö 2:91. Byggnaden har använts först som IOGT-lokal samt, från och med 1986 som bygdegård. I byggnaden finns också en ”vaktmästarbostad”.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 375