Fastigheternas historia

Gåxsjö 2:61

Fastigheten bildad genom avstyckning 1934 från Oppgården, nuv Gåxsjö 2:103.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 275