Fastigheternas historia

Gåxsjö 2:68

Fastigheten bildad genom avstyckning 1939 från Södervik, nuv. Gåxsjö 2:4. Förste ägare och bebyggare var Nils Hasselstam.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 360