Fastigheternas historia

Gåxsjö 3:14

Lunden

Fastigheten avstyckad 1917 från Hurtiggården, nuv. Gåxsjö 3:48. Förste ägare till fastigheten var Hemming Andersson vilken också uppförde bostadsbyggnad å fastigheten.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 205