Fastigheternas historia

Gåxsjö 1:21

Fastigheten bildades 1920 genom avstyckning från Gåxsjö 1:16. Köpare var syskonen Märta och Johan Sjölander vilka därmed friköpte det dagsverkstorp som deras föräldrar Brita och Nils-Petter Sjölander brukat sedan 1890.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 425