Fastigheternas historia

Gåxsjö 2:54

Villan

Fastigheten bildad genom avstyckning 1929 från Södervik, nuv Gåxsjö 2:4. Avstyckningen gjordes i anslutning till generationsskifte varvid Olof Olsson övertog stamfastigheten och brodern Henrik Grevling (Olsson) avstyckningen. Henrik och hustrun Lina uppförde bostadshus och startade affärsrörelse där.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 400