Fastigheternas historia

Gåxsjö 3:41

Sjökanten

Fastigheten bildad genom avstyckningar 1925 och 1928 från Lugnet, nuv. Gåxsjö 3:40 samt 1928 från Nygården, nuv. Gåxsjö 2:98. Förste ägare var Märta Sjölander.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 560