Fastigheternas historia

Gåxsjö 2:16

Fridhem

Fastigheten bildad 1906 genom avstyckning från Gåxsjö 2:25 och 2:26. Förste ägare var Jöns Åsén. vilken även före köpet brukade marken som dagsverkstorp. Fastigheten ligger i Kakuåsens by.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Kakuåsen 240