Fastigheternas historia

Gåxsjö 3:22

Östibacken

Fastigheten bildad 1933 genom avstyckning från Bränna nuv. Gåxsjö 3:43. Brännagården delades därvid i fyra delar mellan syskonen Ola, Märta, Anders och Erik Eriksson. Förste lagfarne ägare till Östibacken var Ola Eriksson. Östibacken var dock uppbyggt sedan tidigare av Jonas Ersson, bror till Olof Ersson, ägare till Bränna.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 175