Fastigheternas historia

Gåxsjö 3:42

Västibacken

Fastigheten bildad genom avstyckning 1933 från Bränna, nuv. Gåxsjö 3:43. Brännagården delades därvid i fyra delar mellan syskonen Märta. Ola. Anders och Erik Eriksson. Märta Eriksson och hennes make Nils Jönsson bebyggde fastigheten. Jord- och skogsmark såldes åter till ursprungsfastigheten 1968 varvid Märta Eriksson behöll byggnader med tomtmark, nuv Gåxsjö 3:42.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 155