Fastigheternas historia

Gåxsjö 2:64

Fastigheten bildad genom avstyckning 1936 från Nygården, nuv Gåxsjö 2:98.

Förste ägare och bebyggare var Erik Sandrud (Eriksson) och hans hustru Hildur Palmkvist.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 555