Fastigheternas historia

Gåxsjö 3:39

Fastigheten bildad genom avstyckning 1923 från Lugnet, nuv. Gåxsjö 3:40. Avstyckningen gjordes i samband med att ägarna till stamfastigheten. Per Eriksson och Karin Jönsdotter överlät den på Sven Paul Persson. Per Eriksson och Karin Jönsdotter behöll därvid avstyckningen och flyttade dit. Jordbruksmarken är sedermera såld tillbaka till Lugnet. Fastigheten består nu av tomtmark med bostadsbyggnad.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 705