Fastigheternas historia

Gåxsjö 2:103

Norsåker/Oppgården

Fastigheten har sitt ursprung i Västgården. Västgården delades i mitten av 1600-talet i två delar mellan två bröder, Olof Olofsson och Jon Olofsson. Dessa omnämns i 1680 års mantalslängd. Olof Olofsson som ägare till Västgården och Jon Olofsson som ägare till den nya gården Norsåker. Byggnaderna var då placerade närmare Gåxsjönorets utlopp. Namnet Norsåker hänsyftade på åker som bröts söder om Noret.

Norsåker delades 1802 i två delar mellan bröderna Lars och Abraham Hansson. Abraham Hansson blev ägare till Norsåker/Oppgården och Lars byggde upp nya Norsåker. År 1992 avstyckades bostadshus och jordbruksmark. Köpare av avstyckningen, nuv. Gåxsjö 2:103 var Karin Persson, syskonbarn till säljaren, Karl-Johan Karlsson vilken behöll skogsmarken.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 330