Fastigheternas historia

Gåxsjö 2:87

Västgården

Enligt historieforskningen anses den första fasta bebyggelsen i Gåxsjö ha legat där Västgården nu är belägen. I kronotiondelängden från 1600 finns sammanlagt fyra gårdsbrukare i Gåxsjö men enligt mantalslängden från 1645 finns bara 2 st. bönder. De undersökningar som gjorts tyder på att dessa var Oluff Ollssen i Västgården samt Joen Pedersen i Östgården. Med detta som grund beskrivs nedan Västgårdens ägare fr.o.m. 1645.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 180