Fastigheternas historia

Gåxsjö 1:5

Storbränna
Fastigheten bildad genom arvskifte 1906. Fyra barn erhöll därvid olika delar av sin fars, Lars Svensson, fastighet Rörnäset. Sonen Sven Larsson fick den del som nu benämns 1:5 och byggde upp den från grunden.

 

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 745