Fastigheternas historia

Gåxsjö 2:30

Salhögen

Fastigheten bildad 1891 genom avstyckning från Gåxsjö 4:1 vilken då ägdes av Abraham Öhrberg. Förste ägare och bebyggare av fastigheten var Olof Persson Hallin. Fastigheten upphörde som ”egen” fastighet i samband med att den 1941 köptes av Arthur Egervärn och slogs samman med Bäckabo. nuv. Gåxsjö 5:1.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö xxx